अभियानको समन्वय सचिवालय

काठमाडौँ, नेपाल

तपाईंका केही जिज्ञासा छन ?

+९७७-९८५११०३८३६

नेताहरुलाई भाटे कारबाही

गगन र ज्ञानेन्द्रलाई टक्कर दिने सागरको भाषण

Dr.Surendra Bhandari on Border Issue

अजित राई – नेपालको लागि नेपाली अभियान

नेपालको लागि नेपाली अभियान

The citizens for the citizens

Anti corruption and nationalist movement on behalf of Nepalese civics

डा. सुरेन्द्र भण्डारीको ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानमा सम्बोधन

डा. सुरेन्द्र भण्डारीको ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानमा सम्बोधन #नेपालकालागिनेपाली #NepalkalagiNepali

“नेपालका लागि नेपाली” अभियानमा जुटौं ।