सदस्यता पत्र
 पार्टी प्रबेश निबेधनप्रतिष्ठा पत्र
 

“नेपालका लागि नेपाली” अभियानमा जुटौं ।