डा. सुरेन्द्र भण्डारीको ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानमा सम्बोधन

डा. सुरेन्द्र भण्डारीको ‘नेपालका लागि नेपाली’ अभियानमा सम्बोधन #नेपालकालागिनेपाली #NepalkalagiNepali

“नेपालका लागि नेपाली” अभियानमा जुटौं ।